Miljön först. Det tjänar alla på. 

Pinpointer är en del av MEWAB, ett företag med snart 40 års erfarenhet av att arbeta nära jorden. Vårt arbete bygger på en mycket enkel filosofi, nämligen den att vi har två huvudsakliga ansvarsområden – ett gentemot våra uppdragsgivare och ett gentemot miljön. Den filosofin har lett till att vi ständigt söker nya, mer effektiva vägar att tillgodose våra kunders behov kring att hantera farligt avfall eller uppgrävda massor. Vi säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett korrekt sätt och tar ansvar för allt från marksanering till sluttäckning. Vi strävar alltid strävar efter att använda bästa tillgängliga teknologi i allt vi gör. All vår produkt- och tjänsteutveckling sker i enlighet med den filosofin.

Pinpointer är ett verktyg som skapats för att bidra till ökad effektivitet, lönsamhet och hållbarhet när det kommer till masshantering. Ett verktyg där vår filosofi är inbyggd i varje del av varje funktion. Vårt ansvar gentemot såväl miljön som våra uppdragsgivare ska nämligen upplevas i allt vi gör för att se till att processen för masshantering och förvaringsplatser för avfall följer alla hårda miljökrav. Det utgör grunden i hela den digitala plattform som är Pinpointer, men det syns också i detaljerna, som i att vi verifierar analyser med hjälp av externa miljökonsulter och det faktum att vi skjuter till resurser till klimatforskningen för varje ton som transporteras genom Pinpointers försorg.

 

Vi strävar självklart alltid efter att alla våra produkter och tjänster ska hålla högsta möjliga kvalitet. Därför arbetar vi enligt ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

 

​Som kund hos oss ska du känna dig trygg med att vi har testat alla våra produkter och tjänster mot vår filosofi och de högt ställda krav den innebär för allt från anläggningar för förvaring av avfall till marksanering och slutttäckning. Vår nya digitala plattform är det senaste och kanske tydligaste exemplet på vad som står att vinna när vi sätter miljön först. För dig och ditt företag – och för framtiden.

Beställ nyhetsbrev

Ring säljare

0771-67 10 10

kundtjanst@pinpointer.se
Fakturor skickas till
ekonomi@pinpointer.se

Våra kontor:
Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad
Drottninggatan 35, 411 14 Göteborg
Tornbyvägen 3, 582 73 Linköping
Drottning Kristinas Esplanad 53, 170 67 Solna

  • Black Edin Ikon
  • Black YouTube Ikon