top of page

ABT Bolagen anlitar Pinpointer för projekt i Stockholm

11 februari 2021 08:00:00

ABT Bolagen anlitar Pinpointer för projekt i Stockholm

ABT Bolagen arbetar med att tömma Stockholm Vattens två avsättningsytor i Bromma och Älsvjö. Som i alla projekt av den här typen, är det av högsta vikt att det görs provtagningar och analyser på massorna för att se till att de klassas enligt alla rådande miljökrav och hanteras på rätt sätt. Det material som inte går att återanvändas behöver lämnas på godkända anläggningar. Genom att använda Pinpointers lösning kan ABT Bolagen vara trygga med att allt material hamnar på rätt ställe till ett konkurrensmässigt pris.

”För oss är det a och o att samarbeta med de bästa aktörerna i branschen för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag. Pinpointer har hög kompetens inom miljöområdet och med deras digitala plattform kan vi känna oss säkra på att de massor vi hanterar hamnar på godkända anläggningar samtidigt som vi kan effektivisera vårt arbete”, säger Mattias Flink, säljare på ABT Bolagen.

På Pinpointers digitala plattform matchas de entreprenörer som vill bli av med sitt avfall och sina schaktmassor med Sveriges största nätverk av mottagare, baserat på minsta möjliga miljöpåverkan och bästa prissättningen. De tar hand om all administration och säkerställer att den sköts enligt gällande praxis.

”Att ABT Bolagen väljer Pinpointer för hantering av massor är ytterligare ett kvitto på att Pinpointer är en tjänst som skapar trygghet. Det kan vara snårigt att veta hur man ska leva upp till alla miljökrav som omgärdar branschen och med vår digitala plattform vill vi göra det enkelt och automatiskt”, säger Joakim Klintred, grundare och vd på Pinpointer.

För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Frida Almgren, kommunikation för Pinpointer
almgrenfrida@gmail.com
076-19 98 300Om Pinpointer
Pinpointer är ett svenskt techbolag som revolutionerar avsättning av schaktmassor i en helt unik digital plattform som gör det enkelt, automatiskt och prisvärt. På den digitala plattformen matchas avsändare av schaktmassor med Sveriges största nätverk av mottagare samtidigt som största möjliga hänsyn tas till de miljökrav som finns inom branschen. Pinpointer lanserades 2019 och finns idag på den svenska marknaden. För mer information, besök www.pinpointer.se eller på LinkedIn

bottom of page