top of page

Pinpointer anställer miljösamordnare
Stärker kompetensen inom hållbarhetsområdet

Pinpointer anställer miljösamordnare
Stärker kompetensen inom hållbarhetsområdet

28 september 2022 09:00:00

Pinpointer anställer miljösamordnare
Stärker kompetensen inom hållbarhetsområdet

Leo Håkansson kommer huvudsakligen ansvara för att matchningen mellan företag som vill bli av med massor och företag som tar emot massor i Pinpointer stämmer överens med rådande miljökrav och att uppgifterna i systemet är korrekta. Han kommer dessutom arbeta med hållbarhetsfrågor i stort inom verksamheten, vilket innefattar miljö-, kvalitets-, och hållbarhetsutveckling samt kompetensförstärkning och omvärldsbevakning kring bland annat miljölagstiftning.

Leo har en gedigen teoretisk bakgrund från en masterexamen inom både miljövetenskap och hållbarhetsvetenskap. I sitt examensarbete använde han en nyutvecklad metod för att mäta växthusgasutsläpp från svåråtkomliga källor genom en drönare med sensorer. Vid sidan av studierna arbetade han också på Länsstyrelsen.

”Jag ser mycket fram emot att jobba med Pinpointers digitala tjänst som är framtagen i ett så tydligt syfte, att bidra till en hållbar och effektiv hantering av schaktmassor. Det ska verkligen bli roligt att få arbeta i ett bolag och med en tjänst som är i ständig utveckling och förbättring, och få vara med och bidra med kreativa idéer för att optimera arbetet”, säger Leo Håkansson, miljösamordnare på Pinpointer.

För Pinpointer har miljö och hållbarhet varit en central del i affärsidén sedan start. I den digitala tjänsten säkerställer Pinpointer att användarnas schaktmassor hanteras enligt alla rådande miljökrav samtidigt som det bidrar till en mer cirkulär masshantering. För ett år sedan anställde bolaget Sofia Widengren som hållbarhetschef och hon ser fram emot att utöka teamet.

”Pinpointer är med och driver utveckling och innovation för att skapa förutsättningar för branschen att hantera massor på ett hållbart sätt. Därför är det mycket glädjande att vi nu stärker teamet med Leo så att vi i ännu högre utsträckning kan integrera miljö och hållbarhet i vår digitala tjänst”, säger Sofia Widengren, hållbarhetschef på Pinpointer.För mer information, vänligen kontakta:
Frida Almgren, kommunikation för Pinpointer
almgrenfrida@gmail.com
076-19 98 300


Om Pinpointer
Pinpointer är ett svenskt techbolag som med sin oberoende digitala tjänst gör hållbar masshantering enklare för alla. I den digitala tjänsten matchas avsändare med Sveriges största nätverk av mottagare baserat på massornas kvalitet. Samtidigt säkerställer Pinpointer att alla miljökrav uppfylls och att all dokumentation sparas digitalt. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli av med, transporterar eller tar emot schaktmassor. Pinpointer lanserades 2019 och finns idag på den svenska marknaden. För mer information, besök www.pinpointer.se eller på LinkedIn

bottom of page