top of page

Pinpointer etablerar huvudkontor i Göteborg

12 oktober 2020 07:00:00

Pinpointer etablerar huvudkontor i Göteborg

Pinpointer, det svenska techbolaget som revolutionerar avsättning av schaktmassor i en helt unik digital plattform, etablerar sitt nya huvudkontor i Göteborg med målsättningen att växa verksamheten med rätt kompetens i regionen.

Pinpointer lanserade sin digitala plattform för smidigare hantering av schaktmassor som skapas under till exempel en nybyggnation, under hösten 2019. I tjänsten matchas de entreprenörer som vill bli av med sitt avfall och sina schaktmassor med Sveriges största nätverk av mottagare, baserat på minsta möjliga miljöpåverkan och bästa prissättningen. Huvudkontoret låg tidigare i Karlstad, men nu etablerar Pinpointer huvudkontoret i Göteborg, då de ser ett stort intresse för tjänsten särskilt i storstadsregionerna.

”Vi har fått ett enormt gensvar på tjänsten sedan lansering och speciellt från storstadsregionerna där majoriteten av de stora byggprojekten genomförs. Därför känns det som ett naturligt nästa steg att nu etablera vårt huvudkontor till Göteborg, en region med stor potential för oss” säger Joakim Klintred, grundare och vd på Pinpointer.

Idag hanteras 6,4 miljarder ton jordmassor per år i Sverige och Pinpointer är och vill vara drivande inom digitalisering av branschen. Pinpointer har redan mer än 400 användare och över 800 projekt är inlagda i tjänsten. Bolaget är aktivt i Sverige, med ett tydligt fokus att växa verksamheten mot både privata och offentliga aktörer med hjälp av automatisering, digitalisering och rätt kompetens.

”Det händer mycket inom techområdet i Göteborg, med bland annat en nystartad techhub. Vi hoppas kunna attrahera nya talanger från regionen som vill vara med och utveckla Pinpointer som använder tech i en digital lösning som förutom att göra hanteringen av schaktmassor smidigare också bidrar till en mer cirkulär användning av resurser”, fortsätter Joakim Klintred.

bottom of page