top of page

Pinpointer satsar på mottagningsanläggningar

13 november 2020 08:00:00

Pinpointer satsar på mottagningsanläggningar

Mottagare av förorenade massor verkar i en komplex situation med högt ställda krav på kontroll och uppföljning av de massor som kommer in på deras anläggning.

Historiskt sett har hanteringen av schaktmassor från byggprojekt varit ett komplicerat arbete som kräver stora resurser på grund av en tung administration. Det behövs en stor kunskap kring hur massor ska hanteras från en miljösynpunkt för att följa de rigorösa miljökrav som omgärdar branschen och inte sällan behöver man som entreprenör ha de rätta kontakterna för att få det bästa avtalet. Det innebär att hanteringen ofta blir mycket kostsam och tar oerhört mycket tid i anspråk.

Med den här vetskapen och med erfarenheten, insåg grundarna av Pinpointer att processen måste kunna förenklas och förbättras genom automatisering och digitalisering.

Intresset från branschen har varit stort sedan start och plattformen har idag över 400 användare och över 800 projekt är inlagda i Pinpointer.

I plattformen finns även ett stort antal mottagare av förorenade massor och dessa möter ofta samma problematik som avsändarna. Därför har Pinpointer, för att möta den ökande mängden med inkommande förfrågningar och projekt, stärkt sin bemanning mot sina mottagande anläggningar.


Robert Lindersjö, som tidigare har arbetat som säljare hos Pinppointer, kommer arbeta som anläggningssamordnare, och sitta som ”spindeln i nätet”, och matcha förfrågningar med godkända mottagande anläggningar.
Han kommer ta emot, bearbeta och svara på alla typer av frågor som rör Pinpointers mottagare och var dem behjälpliga med utvecklingen av deras anläggning.

bottom of page