top of page

Pinpointers populära webbinarier om miljö blir korta utbildningsfilmer på LinkedIn

23 februari 2021 08:00:00

Pinpointers populära webbinarier om miljö blir korta utbildningsfilmer på LinkedIn

Hantering av förorenade massor och avfall är ett ständigt aktuellt ämne där det gäller att hålla koll på regelverket för att se till att hanteringen går rätt till. I slutet av januari meddelade regeringen att hantering av schaktmassor ska ses över. Det är Naturvårdsverket som fått i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Mot den här bakgrunden vill Pinpointer nu fortsatt sprida kunskap kring frågan i form av korta informativa filmer.

”Det stora genomslag som våra webbinarier fick där vi diskuterade miljöaspekten vid hantering av schaktmassor visar att det finns ett stort behov i branschen av att lära sig mer. Med de korta filmerna som vi nu släpper på vår LinkedIn-sida vill vi bidra till att på ett tydligt och förståeligt sätt öka kunskapen”, säger Joakim Klintred, grundare och vd på Pinpointer.

Även miljökonsultbyrån Enrecon ser ett stort värde av utbildningsfilmerna.

”De miljöskandaler som under den senaste tiden har fått medialt utrymmer har lett till att ännu fler aktörer nu tar miljöfrågan på allra största allvar. Det tycker vi är bra. Pinpointers utbildningsinitiativ ligger helt rätt i tiden och ger oss dessutom möjlighet att nå ut till en bredare massa kring de här mycket viktiga frågorna”, säger Niklas Ander, grundare och vd på Enrecon.

Filmerna släpps löpande på Pinpointers LinkedIn-sida, där det även finns möjlighet att själv lyfta en fråga som man vill ha svar på. Därefter kommer filmerna publiceras på Pinpointers nyhetsrum.
För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Frida Almgren, kommunikation för Pinpointer
almgrenfrida@gmail.com
076-19 98 300


Om Pinpointer
Pinpointer är ett svenskt techbolag som revolutionerar avsättning av schaktmassor i en helt unik digital plattform som gör det enkelt, automatiskt och prisvärt. På den digitala plattformen matchas avsändare av schaktmassor med Sveriges största nätverk av mottagare samtidigt som största möjliga hänsyn tas till de miljökrav som finns inom branschen. Pinpointer lanserades 2019 och finns idag på den svenska marknaden. För mer information, besök www.pinpointer.se eller på LinkedIn

bottom of page