top of page

Svårt att få lönsamhet i saneringsprojekt

28 september 2020 07:00:00

Svårt att få lönsamhet i saneringsprojekt

Vid så gott som varje nybyggnation krävs en sanering av marken för att forsla bort de markföroreningar som uppstått vid tidigare användning. Det är ett komplext och tidskrävande arbete som i många fall är svårt att få lönsamt för byggentreprenören.

Detta tillsammans med pressade tidsplaner, och en ofta avancerad schaktmiljö gör det svårt för många entreprenörer att få lönsamhet i projekten.

Varje år schaktas ungefär 18 000 000 ton jord från byggarbetsplatser runt om i Sverige.
Analyser av de flesta massor, som uppstår vid ett projekt, visar att de är mer eller mindre är förorenade, och behöver därmed olika mottagardestinationer.
Ett tidskrävande arbete som kräver specialkompetens inom miljö och kemi för att kunna garantera en korrekt hantering.

Erfarenhet av schakt och maskiner

Många byggentreprenörer idag är mycket rutinerade inom sitt område markarbeten.
De har hög kompetens om hur de får en god framdrift i sina entreprenader.
De är vana att arbetsleda och har en mycket stor kunskap kring maskiner och manskap.

Däremot saknar många den specialistkompetens som en miljökonsult och / eller avfallsförmedlare har.
Det innebär att många blir helt utelämnade till en extern part beträffande hanteringen av förorenade massor.
De tvingas förlita sig helt på att just den part som de använder verkligen känner bästa tillgänglig avsättning, till det bästa priset.
Detta sammantaget gör det väldigt svårt för entreprenören att få kontroll på avsättningsdelen och dess lönsamhet i projektet.

Stor del av kostnaderna i projektet består av kvittblivningskostnader.

Studier genomförda av Pinpointer i Stockholmsområdet visar på att så mycket som 70% av den totala kostnaden i ett saneringsprojekt består av kvittblivningskostnader av förorenade massor. Att då inte ha fullständig kontroll på en så stor faktor gör det näst intill omöjligt för entreprenören att styra sitt projekt mot lönsamhet

Digitalisering och transparenslösningen

Det är bland annat med detta som bakgrund som Pinpointer startades.

-Vi såg att branschen är väldigt sårbar. Behovet av en tjänst som faktiskt ger full transparens och möjlighet till konkurrensutsättning är helt avgörande för att kunna nå lönsamhet i projekten.
”Därför startade vi de digitala verktyget Pinpointer”. säger Joakim Klintred, Vd för Pinpointer.

Pinpointer vill revolutionera en traditionell bransch där processen för ett projekts lönsamhet och kontroll, är både krånglig och ineffektiv.
I Pinpointers digitala tjänst, matchas avsändare av avfalls- och schaktmassor med Sveriges största nätverk av mottagare.
Det hjälper entreprenörer spara både tid och pengar, samtidigt som Pinpointer säkerställer att alla hårda miljökrav i branschen uppfylls, och att all nödvändig dokumentation finns på plats.

Det är helt kostnadsfritt att använda den digitala tjänsten för offertförfrågningar, och det innebär inga bindningstider eller dolda avgifter.

Pinpointer lägger däremot på en viss procent på alla schaktmassor/material, som förmedlas via den digitala plattformen.
Pinpointers påslag är inräknat i den offert som användaren/avsändaren av materialet får via den digitala plattformen, och därför tillkommer och inga ytterligare kostnader.

bottom of page