top of page

Delad kunskap är dubbel kunskap

Man brukar säga att delad glädje är dubbel glädje och detsamma gäller ju för kunskap. Ju mer vi delar med oss av den kunskap vi besitter till andra desto större blir den. Och desto större nytta gör den, inte bara för ett specifikt företag eller bransch utan för samhället i stort.