Delad kunskap är dubbel kunskap

Man brukar säga att delad glädje är dubbel glädje och detsamma gäller ju för kunskap. Ju mer vi delar med oss av den kunskap vi besitter till andra desto större blir den. Och desto större nytta gör den, inte bara för ett specifikt företag eller bransch utan för samhället i stort.


Vi vet av lång erfarenhet att hantering av schaktmassor, förorenade massor eller farligt avfall är ett område som många inom byggbranschen kan tycka är svårt. Det omges av hårda miljöregler och lagar som inte alltid är enkla att vare sig förstå eller tolka. Oftast krävs en stor förkunskap. Men vart ska man vända sig för att införskaffa den information man behöver? Var finns den tillgänglig på ett lättförståeligt sätt?


Vi tror på att samarbete mellan olika aktörer i branschen är vägen framåt för en hållbar hantering av massor. Som en ledande aktör av digital hantering av schaktmassor i Sverige ser vi det därför som en del av vårt ansvar att dela med oss av den kunskap vi besitter. Vi kan, bland annat, bidra med att göra komplicerade fakta begriplig för att hjälpa så många som möjligt att göra rätt.


Det har vi gjort sedan ett par år tillbaka i form av webbinarier och kortare utbildningsfilmer som vi delat på Youtube och på LinkedIn. Responsen vi har fått visar att den här typen av kunskapsdelning behövs och därför fortsätter vi nu vår satsning med vår nystartade videopodd.


I ett antal avsnitt kommer jag tillsammans med en gäst att diskutera olika aspekter av masshantering, reda ut knepiga begrepp och ge tips och råd för hur man hanterar schaktmassor på det mest resurseffektiva sättet. Första avsnittet kan du redan titta på här.


Som vanligt är vi alltid intresserade av vilka frågeställningar och funderingar just du har kring ämnet som vi kan plocka med oss in i videopodden. Maila oss gärna dina idéer till kundtjanst@pinpointer.se