Nu behövs krafttag för att undvika nya miljöskandaler


Vi har under den senaste tiden kunnat ta del av flera miljöskandaler i Sverige. Fall där aktörer under flera års tid transporterat mängder av osorterat byggavfall på olika sopstationer runt i landet. Det finns till och med exempel på kriminella nätverk och organiserat brottslighet som riktar in sig just på avfallsbranschen. En utveckling som innebär stora negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa och som dessutom skapar ett förtroendeproblem för branschen och alla de aktörer som faktiskt gör rätt. Tydliga regelverk och tillsyn samt smidiga och spårbara sätt att hantera massor och avfall behövs nu mer än någonsin.


Frågan är på agendan och vi välkomnar att regeringen i slutet av januari meddelade att hantering av schaktmassor ska ses över. Det är Naturvårdsverket som fått i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Samtidigt vill regeringen göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Initiativ som vi på Pinpointer välkomnar varmt.


Att just göra det enklare att förstå och följa miljöregler tror vi är en nyckel för att avhjälpa de problem vi idag ser inom hantering av massor och avfall. Med vår erfarenhet av branschen vet vi att det är många som tycker det är snårigt och krångligt att göra rätt. Med Pinpointers digitala plattform automatiserar vi hanteringen av massor och ser samtidigt till att alla dokument gällande miljö finns sparade digitalt. På så sätt blir det enklare att redovisa att hanteringen av massor och avfall har skett enligt rådande miljöregler.


Naturvårdsverket ska redovisa sitt uppdrag i juni 2022 och vi ser verkligen fram emot att ta del av det. Men vi kan inte sitta still fram till dess. Vi, tillsammans med övriga aktörer i branschen behöver alla ta vårt ansvar för att ta fram lösningar och idéer som kan minska den negativa miljöpåverkan. Vi har inte tid att vänta. Miljöskandalerna måste upphöra för vår miljö, vår hälsa och för samhället i stort.