top of page

Ett mixat team

Det finns mycket forskning som visar på att diversifierade team innebär stora fördelar gällande produktivitet, innovation och problemlösning. Det finns med andra ord många anledningar att sätta samman mixade arbetsgrupper gällande kön, bakgrund, kultur och ålder på alla nivåer i ett bolag.