Ett mixat team

Det finns mycket forskning som visar på att diversifierade team innebär stora fördelar gällande produktivitet, innovation och problemlösning. Det finns med andra ord många anledningar att sätta samman mixade arbetsgrupper gällande kön, bakgrund, kultur och ålder på alla nivåer i ett bolag.Mångfald är något jag personligen brinner för och jag har alltid arbetat med det i de bolag som jag varit och är delaktig i att driva. Ibland är det lättare sagt än gjort, men jag strävar alltid efter en bra mix när det kommer till rekrytering. Jag tror det är speciellt viktigt inom vår bransch, som traditionellt sett varit och till viss del fortfarande är väldigt mansdominerad. Därför är det viktigt att kontinuerligt fortsätta att lyfta den här frågan och bidra till positiv förändring. Kanske kan vi som ett relativt nystartat bolag inspirera och visa andra att det är fullt möjligt.


I Pinpointer har vi en ledningsgrupp som består av 50% män och kvinnor och som är mixad när det kommer till ålder och erfarenhet. På samma sätt arbetar vi för att även resten av bolaget ska ha ungefär samma fördelning. Inte för att vi måste utan för att både forskningen och min egen erfarenhet visar tydligt på att det är då vi lyckas allra bäst.