Ett värdestyrt ledarskap och samarbete

Att sätta ihop en välfungerande och högpresterande grupp är inte enkelt. Att leda människor mot samma mål på rätt sätt är inte enkelt. Men det är båda områden som är otroligt viktiga för att man som bolag ska lyckas bygga en framgångsrik verksamhet. Det är också två områden som jag som ledare verkligen tycker om att arbeta med och utmanas i.


När man arbetar i ett relativt nystartat bolag, som till exempel Pinpointer, är det lätt att all energi läggs på utveckling och sälj. Det är produkten eller tjänsten i fokus och hur man på bästa, snabbaste och smartaste sätt ska hitta kunder och effektivisera säljarbetet. Det är såklart oerhört viktigt, men under mina år i arbetslivet har jag verkligen lärt mig att det inte räcker hela vägen. Det är inte det som får människor att stanna kvar på en arbetsplats. Det är inte den främsta ingrediensen för att locka nya talanger eller få lojala medarbetare. Där handlar det snarare om hur vi samarbetar och vilka värderingar som genomsyrar bolaget.


Därför är jag övertygad om vikten om att definiera ett bolags värderingar tidigt i bolagsresan och det är något vi gjort på Pinpointer. Vi kommunicerar tydligt våra värderingar till alla som arbetar på bolaget för att de ska vara närvarande i den dagliga verksamheten. Vi har också aktivt arbetat med dem i form av gruppövningar för att alla ska förstå och kunna implementera dem. Vid nyrekrytering är det lika viktigt. Då lyfter vi våra värderingar tidigt i processen för att nya talanger ska får chansen att känna om det passar dem. Så vilka är då våra värderingar?


Målinriktade – vår verksamhet styr av tydliga målsättningar. Att vårt arbete, vår kunskap och våra aktiviteter tar oss närmare våra gemensamma, kommunicerade mål. Var och en tar ansvar för att bidra till att målen uppfylls, utifrån sin roll och sina ansvarsområden. Vi är en driven verksamhet som går att lita på.


Entusiastiska – vi tar oss an vårt arbete och våra utmaningar på ett glädjefyllt och engagerat sätt. Vår positiva energi genomsyrar verksamhetens kultur och bidrar till en arbetsglädje som smittar av sig både bland medarbetar och i våra projekt. Vi har roligt tillsammans.


Innovativa – vi vill ständigt förbättra, utveckla och hitta nya lösningar i allt vi för. Det gör vi genom att använda kreativitet, mod och kunskap i en miljö där man tillåts testa och misslyckas. Vi tänker utanför lådan och effektiviserar allt från vardagliga rutinuppgifter till stora projekt för att göra plats för nya idéer.


Olika av en anledning – vi har ett tydligt syfte med att vårt team består av människor med olika bakgrunder, erfarenheter, åder och personlighet. Våra olikheter gör oss starkare. Vi har stor respekt för och lyssnar på varandra i en trygg miljö där alla kan komma till sin rätt.