top of page

Fler lösningar behövs för att minska klimatavtrycket

För en tid sedan genomförde vi en mindre undersökning på LinkedIn där vi frågade vad som ger mest huvudvärk gällande masshantering. Där