top of page

Distansarbete driver digitaliseringen framåt

Vi är många som har arbetat på distans större delen av året som har inneburit många utmaningar för både bolag och för den enskilda medarbetaren. Men jag tror också att vi kommer att se positiva effekter såsom att digitaliseringen i samhället påskyndas. Under det här året har vi alla, beroende på tidigare vanor och kunskap, tvingats lära oss nya digitala verktyg för att få både arbetslivet och privatlivet att fungera.