Distansarbete driver digitaliseringen framåt

Vi är många som har arbetat på distans större delen av året som har inneburit många utmaningar för både bolag och för den enskilda medarbetaren. Men jag tror också att vi kommer att se positiva effekter såsom att digitaliseringen i samhället påskyndas. Under det här året har vi alla, beroende på tidigare vanor och kunskap, tvingats lära oss nya digitala verktyg för att få både arbetslivet och privatlivet att fungera.Vi samlas inte längre i samma utsträckning fysiskt för möten och avstämningar, de sker istället över video på olika plattformar. Det är ett annat sätt att mötas där det gäller att ha en tydlig agenda och fokus för att se till att komma framåt. Ett sätt som också kan göra att vissa frågor kan avhandlas mer effektivt.


Människor som inte tidigare varit speciellt digitala hittar nya appar och sätt som kan förenkla vardagen och se till att de får det de behöver i form av tex mat, medicin och sjukvårdsrådgivning. På samma sätt har bolag och ledare funder året fått använda smarta digitala verktyg för att hålla ihop teamet och driva affären vidare.


Vi på Pinpointer erbjuder en digital plattform för effektivare och smidigare hantering av schaktmassor och avfall och min förhoppning är att personer nu i större utsträckning ser fördelarna med att arbeta digitalt även inom det här området. Personer som kanske tidigare varit tveksamma till vilken nytta appar och ett digitalt arbetssätt kan ha. Vi ser också alltid till att stötta och hjälpa nya användare att navigera i vår plattform för att de ska känna sig trygga för att sedan lära sig hur de själva enkelt kan använda tjänsten.