top of page

Hållbara vanor – i stort som smått

Jag har ett stort intresse för miljö och rättvisefrågor och hur vi kan göra smarta val för ett mer hållbart samhälle. För mig handlar det om hur du och jag som privatpersoner kan göra skillnad men också om hur bolag, kommuner och andra aktörer i ett större sammanhang tillsammans kan verka för långsiktigt hållbara lösningar för vårt samhälle.