top of page

Hög tid för beteendeförändringar

Sverige är ett land som är känt för sin innovation och nya teknik inom många områden. Det ligger ett stort fokus på teknikutveckling som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Det är oerhört viktigt och något som Pinpointer också är en del av med vår digitala tjänst. Men det räcker inte med att enbart sätta vår tilltro till ny teknik för att lösa de klimatutmaningar vi står mitt i. Det krävs också beteendeförändringar, på individnivå, på företagsnivå och på nationell nivå.