Hög tid för beteendeförändringar

Sverige är ett land som är känt för sin innovation och nya teknik inom många områden. Det ligger ett stort fokus på teknikutveckling som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Det är oerhört viktigt och något som Pinpointer också är en del av med vår digitala tjänst. Men det räcker inte med att enbart sätta vår tilltro till ny teknik för att lösa de klimatutmaningar vi står mitt i. Det krävs också beteendeförändringar, på individnivå, på företagsnivå och på nationell nivå.


Vi har alla en inverkan på miljön med tanke på hur vi lever och konsumerar. En del mer, andra mindre. Idag lever vi människor som om vi hade 1,7 jordklot. Och vi i Sverige har en ännu större påverkan. Skulle alla människor leva som vi gör här skulle det krävas nästan 4 jordklot. Det är en hisnande siffra. En siffra som visar på att vi inte bara borde, utan faktiskt måste förändra hur vi lever våra liv.


Men att förändra sitt beteende är svårt. Enligt viss forskning sägs det att det i genomsnitt tar 66 dagar att skapa en ny enklare vana, medan en svårare vana kan ta upp till hela 254 dagar att skapa. Men hur ska vi då tolka det? Att det är så svårt att det knappt är någon idé? Där tror jag i stället att vi behöver hitta motivation och anledning till att göra positiva förändringar i vår vardag. Att förstå och känna att det som du och jag gör spelar roll. Dessutom kan vi börja med små förändringar och sedan skala upp efter hand när vi har fått ett större självförtroende i att vi gör skillnad.


Men det räcker naturligtvis inte att enbart individen tar ett större ansvar. Industrin, tillverkning och näringslivet är de som i störst utsträckning kan bidra till en omställning av samhället. Det är de som måste bana väg och göra det möjligt för oss konsumenter att göra hållbara val genom att tillhandahålla produkter och tjänster som är klimatsmarta.


Vi som bolag försöker tänka på att sänka vår klimatpåverkan i både det stora och det lilla. Ett exempel är att vi i första hand söker efter begagnade möbler när vi inreder våra kontor. Men vårt huvudsakliga bidrag är naturligtvis vår digitala tjänst där visionen är att all masshantering sker hållbart. Vi vill skapa förutsättningar för branschen att i samarbete med oss hantera massor på ett mer hållbart sätt. Mer om hur vi gör det kommer i mitt nästa blogginlägg.