Kommer avfallsregistret tvinga fram digitaliseringen?

Den första november i år införs krav på att alla verksamheter ska rapportera in dokumenterade uppgifter om sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Detta kan göras genom Naturvårdsverkets e-tjänst, eller genom att ansluta via API. Men kan de här nya kraven också vara ett incitament till att digitalisera verksamheten ytterligare?

Rörigt skrivbord

Varje år uppstår det, enligt Naturvårdsverket, ungefär två miljoner ton farligt avfall i Sverige. Statistiken är dock något osäker, uppdateras sällan och är svår för tillsynsmyndigheter att följa. Därför har Sverige, som ett led i krav från EU, fattat beslut om att uppgifter ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.


Det kommer innebära en stor administrativ börda för alla verksamheter som på något sätt hanterar farligt avfall. Inte minst om verksamheten inte sköter sin hantering direkt i en digital plattform, utan istället använder sig av manuell sammanställning genom att fylla i formulär hos Naturvårdsverket.


Vi är positiva till att myndigheterna ger möjlighet till bättre kontroll av farligt avfall, vilket också innebär att verksamheter behöver börja se över sina rutiner och processer för att klara av att hålla tempot och lönsamheten uppe. Som en ledande aktör inom avfallshantering i Sverige får vi också nu många frågor från våra kunder kring på vilket sätt de ska hantera de nya kraven. Flera kunder ser fördelarna med att vårt system automatiskt sparar alla uppgifter om alla avfallsslag så att de inte själva behöver lägga tid på att manuellt sammanställa uppgifter om allt material som hanteras.


Generellt sett ligger Sverige ligger långt fram i den digitala utvecklingen samtidigt som det finns ett motstånd gällande nya rutiner och arbetssätt i vår bransch. Pandemin har inneburit att allt fler tvingats att arbeta digitalt, inte bara via digitala möten utan även genom digitala arbetssätt. När arbetet flyttar från det vanliga kontoret krävs solida molnbaserade lösningar för att hantera det som tidigare kunde göras på plats.


Så kan de nya kraven kring farligt avfall innebära att verksamheter digitaliserar verksamheten i ännu större utsträckning? Vi på Pinpointer tror att den rådande situationen i samhället kombinerat med just de nya kraven på dokumentation kommer att ge digitaliseringen i vår bransch en extra skjuts.