top of page

Kommer avfallsregistret tvinga fram digitaliseringen?

Den första november i år införs krav på att alla verksamheter ska rapportera in dokumenterade uppgifter om sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Detta kan göras genom Naturvårdsverkets e-tjänst, eller genom att ansluta via API.