top of page

Våga tänka nytt

”Men, vi har ju alltid gjort så...” ”Det fungerar väl bra som det är.” Ja, det är nog formuleringar som många av oss kan känna igen oss i.