Så utvecklar du en app – Pinpointer berättar del 2

Först och främst tack till dig som läste vårt inlägg "Så utvecklar du en app - Pinpointer berättar - Del 1". Här kommer del 2!


Hos oss på Pinpointer, ett svenskt techbolag, har vi fokus på att underlätta hantering av schaktmassor, jordmassor och förorenade massor. Med hjälp av vår digitala tjänst, behöver du som avsändare inte välja mellan konkurrensmässigt pris och miljö och hållbarhet eftersom du får tillgång till Sveriges stösta nät av mottagare. Dessutom blir för du som mottagare enkel att hitta bland alla dessa avsändare. Tjänsten är också till för dig som transportör och gör det möjligt att spåra projektet realtid, ladda upp och samla in alla dokument digitalt i appen. Under arbetets gång finns det möjlighet att lösa eventuella problem omedelbart med hjälp av chattfunktionen och avvikelseformuläret i tjänsten.


Pinpointers aktivitet börjar från och med första kontakten. Vi återkopplar till dig inom 24 timmar efter att du lagt in en förfrågan och stöttar dig sen i hela projektet. Det kräver både ett kunnigt team och ett välfungerande system.


Nu vet du lite mer om Pinpointer och vår digitala tjänst så nu dyker vi ner i andra delen i vår bloggserie om apputveckling. I första delen pratade vi om hur man ska börja och föreslog att utgå från en idé samt att sätta upp konkreta syfte och mål. Nu handlar det om strategi.


Konkretisera strategin


I den här fasen ska app-användaren, eller med andra ord målgruppen definieras. För varje målgrupp bör du skriva en approach för dem i form av en marknadsplanering. Under planeringen kommer du att göra konkurrensanalys på marknaden där du kommer att verka. Vilka är dina huvudsakliga konkurrenter? Vad gör de? Hur gör de det? Hur ser deras framgångsfaktorer ut? Här behöver du också välja en mobil plattform för din app.


Vilken utgångspunkt har Pinpointer haft för att konkretisera strategin?


Pinpointer valde ett problem som ingen tidigare hade löst och därför konkurrerar Pinpointer med sig själv för att kontinuerligt förbättra vad de gör. Utgångspunkten till strategin var att skapa en mer miljövänlig bransch för att se till att den blir hållbar över tid. Att digitalisera hanteringen av schaktmassor, jordmassor och förorenade massor med bra miljöval samt se till att fysisk dokumentation blir digital var vår strategi från start. Man skulle kunna säga att Pinpointer konkurrerar med miljöskador och att försöka lösa detta problem med hjälp av sina miljövänliga samarbetspartners.


Analys och planering är de viktigaste


I det här skedet börjar din appidé ta form och förvandlas till ett verkligt projekt. Då kommer analys och planering in där du behöver definiera användningsfall och fånga detaljerade funktionskrav.


Nu har du identifierat kraven för din app, grattis!


Därefter är det dags att förbereda en produktplan. Detta innebär att prioritera kraven för mobilappen och gruppera dem i milstoplar för leverans. Om tid, resurser eller kostnader är ett problem, definiera då din ”minimum-viable-product” (MVP) och prioritera detta för den första lanseringen.


Ska du bygga en app för både IOS och Android? I så fall måste ditt team innefatta utvecklare som hanterar båda användargränssnitten.


Den sista men väldigt viktiga frågan är om du har valt ett namn för din app. Apparnas namn är unika och du behöver kolla att ingen annan använder namnet som du vill ha för din app.


Varför har ni valt namnet Pinpointer?


Namnet valdes på grund av att vi ”pinpointar” alla avsändare, mottagare och transportörer på ett eller annat sätt. Du som samarbetspartner hos oss får koll på allt via vår digitala tjänst så att du vet att arbetet utförs på ett bra sätt. Om det uppstår problem?


Pinpointer är den enda kontakten du behöver kommunicera med för att lösa det.


UI/UX Design användarsgranssnitt och användarupplevelse


Mobilappdesigners startar ofta designen för appen med skisser på papper. ”Wireframes” är den digitala formen av skisser. Att skapa ”wireframes” är en snabb och kostnadseffektiv metod för att designa appar. När du skapar ”wireframes” bör du överväga enhetsspecifik design, det vill säga om din app används på Ipone, iPad eller Android –telefoner och surfplattor, för att se till att erbjuda intuitiva och enhetsspecifika användarupplevelser.


Därefter fortsätter du med en ”stilguide/brand guideline”. Den inkluderar:


· Vilken teckensnittsfamilj kommer din apps text att använda?

· Vad blir färgschemat?

· Hur kommer ditt företags varumärke att återspeglas i designen?


I sista steget tas ”mockups” fram. Det innebär att du visualiserar appen för att visa hur det kommer att se ut och vilka steg appen innehåller. Mockups skapas genom att tillämpa din stilguide på appens ”wireframes”. När din appdesign ska slutföras kan du förvänta dig ytterligare ändringar av informationsarkitekturen, arbetsflödet och den grafiska formgivningen.


Hur började UX/UI designen för Pinpointer då?


Allt började med en skiss på en servett av ivriga personer som kände en oro inför miljö och hållbarheten i branschen. Alla som grundade Pinpointer har många års erfarenhet inom branschen. Det innebar att vi redan hade blivit som ett team i kampen för att värna om miljö och hållbarhet genom att hantera schaktmassor på ett lämpligt, lagligt och miljövänligt sätt.


Undrar du vilka steg som kommer sen? Stay tuned, vi kommer att berätta mer!


Har du redan nu en fråga om Pinpointer och hur vår digitala tjänst fungerar, maila oss på kundtjanst@pinpointer.se eller ring oss på +46 (0)771-67 10 10.


Du kan också kolla in vår Youtube-kanal eller följa oss på Linkedin.


Joakim Klintred, grundare och vd av Pinpointer AB.