Tillsammans för en hållbar masshantering

I mitt senaste blogginlägg lyfte jag fram vikten av att både individer och företag behöver förändra sitt beteende för att vi ska få ett hållbart samhälle. Och som jag ser det har företagen dessutom ett stort ansvar att bidra till en positiv förändring genom sina produkter och tjänster. Inom vår bransch, byggbranschen, finns det många olika områden som behöver förnyas och förbättras. Här försöker vi på Pinpointer dra vårt strå till stacken genom att verka för att all hantering av massor sker hållbart. Men vad innebär då en hållbar masshantering? Ja, det är en fråga som kan besvaras på lite olika sätt beroende på vilket perspektiv man har, för det finns ingen entydig definition.


Det vi menar är att;

  • Rätt massor kommer till rätt plats, användning får aldrig ske på bekostnad av en god och hälsosam livsmiljö och fungerande ekosystem.

  • Massor kommer till användning så högvärdigt som möjligt utifrån deras tekniska och miljömässiga egenskaper. Det vill säga massor används där de kan göra som allra mest nytta och bidra som mest till en ökad resurseffektivitet.

  • Massor används så nära den plats där de uppkommit som möjligt, utan onödig transport och hantering däremellan.

En hållbar masshantering har många positiva effekter. Den bidrar till minskat behov av jungfruliga naturresurser, minskade transporter och utsläpp av växthusgaser och i många fall även minskade kostnader för själva hanteringen.

För att få till det här blir samarbete i branschen avgörande och här kommer Pinpointer in som en möjliggörare. Vi vill skapa förutsättningarna för att alla olika aktörer inom masshantering ska kunna mötas och hitta varandra, först då kan masshanteringen bli hållbar på riktigt.

Redan idag matchar vi i vår digitala tjänst företag som har behov av att bli av med massor med anläggningar som kan ta emot just de massorna. Vi utvecklar kontinuerligt vår tjänst för att hela tiden bli lite bättre, men minst lika viktigt är att se till att fler och fler aktörer kopplas ihop. Det jobbar vi med genom olika initiativ men vi vill öka takten. Vi vill tillsammans med övriga aktörer i branschen täppa till gapet mellan vad som görs inom hållbar masshantering och vad som behöver göras.

Om ni har tankar och idéer om hur vi tillsammans kan snabba på den här utvecklingen, hur vi kan hjälpas åt att prova nya sätt och skapa ännu bättre förutsättningar i branschen är ni varmt välkomna att höra av er. Tillsammans kan vi göra stor skillnad!