Tillsammans för en mer hållbar bransch

Hållbarhet och ett tydligt engagemang för att minska vår klimatpåverkan genom olika initiativ och lösningar är något i princip alla branscher jobbar med. Det är idag inte längre något val, det är ett måste. Och vi kan alla göra skillnad, både genom mindre och större initiativ. Att i samverkan hitta nya lösningar och dela med oss av insikter tror jag är vägen framåt.


Det här gäller naturligtvis också byggbranschen och mer specifikt beräkning, hantering och transport av jordmassor och schaktmassor där vi på Pinpointer verkar. Vi har redan från början kallat oss ett jordnära bolag, för att vi har den kulturen, men kanske främst för att vi försöker bedriva vår verksamhet inom deponi och att bli av med eller ta emot schaktmassor på ett sätt som är så skonsamt som möjligt mot miljön.


Det är även en fråga som är på agendan på regeringsnivå, som i slutet av januari meddelade att Naturvårdsverket fått i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill samtidigt göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektiva sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi.


Vi är övertygade om att det behövs initiativ både från statligt, kommunalt och privat håll för göra skillnad på riktigt. Det här är definitivt inte en ”one man show”.


På Pinpointer utvecklar vi ständigt vårt erbjudande och vår digitala tjänst för att i ännu större utsträckning bidra till en hållbar hantering av schaktmassor. Som en del i vårt fokus inom området kommer vi inom kort att tillsätta en hållbarhetschef. En person som kommer att bli viktig i att hjälpa oss att ta nästa steg i vår resa mot att i ännu högra grad underlätta för våra användare att minska sin klimatpåverkan.