top of page
close_up_truck.jpg

En trygg uppföljning med all data samlat på ett ställe

lastbil-mot-deponi_edited.jpg

Effektiva transporter av schaktmassor är en viktig del för att få till en hållbar masshantering. Transporteffektiviteten påverkas bland annat av transportens fyllnadsgrad, det vill säga hur väl fordonets kapacitet utnyttjas.

 

Vet du om dina transporter är fyllda till 42%, 71% eller 110%? Nyttjar du lastkapaciteten i dina transporter på bästa sätt? Kör du med överlast? 

Nu gör Pinpointer det möjligt att på ett smidigt sätt få koll på fyllnadsgraden i dina transporter. Information som gör att du kan optimera fyllnadsgraden och samtidigt undvika överlast. 

Fyllnadsgrad

Masshantering är komplext, det kräver kunskap och dessutom måste du förhålla dig till ett regelverk. För att du ska få en bra helhetsbild och kunna göra uppföljningar och rapporteringar i dina byggprojekt samlar Pinpointer all viktiga data och dokument som vågkvitton, analysrapporter, markmiljöundersökningar och tillstånd. Du slipper leta efter fysiska dokument och kan känna dig trygg med att alla finns sparat på ett säkert digitalt ställe.

Samlat underlag

För varje enskild transport framgår även typ av massa, mottagningsplats och en bild på aktuellt vågkvitto. I Pinpointer finns mottagningsanläggningarnas tillstånd vilket sammantaget innebär att du enkelt att följa upp att dina massor har gått till rätt mottagare.

Miljökrav

Du får information om mängd och transportsträcka för varje enskild transport. Nödvändiga data för beräkning av klimatutsläppet kopplat till dina transporter. Självklart kan du även exportera datan till Excel för vidare bearbetning.

Mängd och transportsträcka

Övriga delar inom uppföljning

Låter det intressant?
Kontakta oss på kundtjanst@pinpointer.se eller hör av dig direkt till någon av våra säljare!

trucker-Pinpointer_interface.jpg

Hjälp med uppföljning? - Hör av dig!

Chauffören uppger lastkapaciteten för sitt fordon och lastens vikt direkt i vår mobilapp. Med hjälp av den data beräknas fyllnadsgraden, som är kvoten mellan lastens vikt och fordonets lastkapacitet. Fyllnadsgraden tillsammans med all rådata syns sen i vårt webbgränssnitt där du smidigt kan analysera och bearbeta den för att optimera dina transporter.

Så fungerar det

Flera positiva effekter

  • Lägre transportkostnader

  • Lägre miljöpåverkan

  • Högre effektivitet 

Genom att optimera din fyllnadsgrad kan du minska antalet transportrörelser vilket får flera positiva effekter:

I Pinpointer får du din data och dina underlag samlade digitalt på ett ställe. Det möjliggör uppföljning av fyllnadsgrad, mängd, transportsträcka och mottagningsplats för varje enskild transport. På så vis får du en god kontroll i dina pågående byggprojekt och möjlighet att optimera din produktion. Din data kan du enkelt exportera till Excel för vidare bearbetning, exempelvis för beräkning av klimatutsläpp. Vågkvitton, markmiljöundersökningar och andra relevanta underlag sparas i tjänsten.

"

”Vi vet att det är viktigt att kunna följa upp alla delar av sitt byggprojekt för att kunna göra justeringar som effektiviserar produktionen och minskar klimatpåverkan. Därför är vi mycket glada för att vi nu med hjälp av vårt kompetenta team och vår digitala tjänst gör det möjligt att få information om fyllnadsgraden i dina transporter. Ett viktigt steg mot en mer hållbar hantering av massor”, säger Joakim Klintred, VD på Pinpointer AB.

bottom of page