Den korta versionen.

Pinpointer är en digital tjänst som matchar schaktmassor från saneringsprojekt med Sveriges största nät av mottagare. Om du arbetar med deponi, schaktning, bullervallar eller marksanering är det här för dig. Pinpointer innebär att du enkelt kan bli av med dina schaktmassor, jordmassor eller förorenade massor. Pinpointer säkerställer att alla miljökrav uppfylls för dina schaktmassor, att all dokumentation är på plats samt att du får ett konkurrensmässigt pris.  Våra kunder behöver inte göra avkall på vare sig miljö eller lönsamhet.

Rätt mottagare för dina schaktmassor.

I en verklighet där tidplanerna är pressade, marginalerna små och insatserna stora, är utrymmet för misstag litet. Ändå är kraven omfattande på de aktörer som ansvarar för schakt, deponi eller marksanering inför byggnation. Rapporter, kvitton, analyser, deklarationer och körsedlar ska skötas med stor noggrannhet för att uppdragsgivarnas förtroende ska hedras. Om något faller mellan stolarna väntar uteblivna intäkter och i värsta fall böter.

Ja, det är en kravfylld verklighet för alla som arbetar med en bullervall, marksanering, jordmassor, förorenade massor eller schaktmassor. Därför såg vi just till att förändra den i grunden, dessutom till ett förmånligt pris hanteringen av dina schaktmassor, jordmassor eller förorenade massor.  

Det finns en tid och

en plats för allt.

Med Pinpointer förändras spelplanen för Sveriges alla avsändare och mottagare av schaktmassor. Plötsligt är det enklare att hitta rätt mottagare för dina massor och för andra att ta emot schaktmassor. Plötsligt minskar riskerna och krånglet, samtidigt som utrymmet i marginaler och tidplaner växer. På Pinpointers unika digitala plattform möts inte bara avsändare och mottagare av schaktmassor.

 

Här är det också enkelt att matcha ner till enskilda ämnen. Här hittar du snabbt de allra bästa, närmaste och miljömässigt med fördelaktiga mottagar-alternativen. Allt samtidigt som all dokumentation och all nödvändig administration tas omhand enligt gällande lagar och praxis.

                     

Intresserad?

Kontakta oss för en demo av en mindre kravfylld och mer lönsam vardag. 

Beställ nyhetsbrev

Ring säljare

En kort introduktion.

Utmaningar för platschefer

Ett genomskinligt upplägg. 

Det är helt gratis att gå med i Pinpointer. Här finns inga bindningstider eller dolda avgifter och du förbinder dig inte till någonting. Tvärtom tror vi på enkelhet och transparens – och på att det pris du ser, är det pris du får. Därför är vår avgift alltid redan inräknad i det pris som presenteras.

 

Enkelt – och alldeles självklart.

Läs mer här om du är:

Glöm borttappade vågkvitton.

Chaufförer tar bara en bild av kvittot av sina schaktmassor och laddar upp. På webben får man en sammanställning och kan följa ert projekt i realtid. Ladda ner där appar finns.

0771-67 10 10

kundtjanst@pinpointer.se
Fakturor skickas till
ekonomi@pinpointer.se

Våra kontor:
Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad
Drottninggatan 35, 411 14 Göteborg
Tornbyvägen 3, 582 73 Linköping
Drottning Kristinas Esplanad 53, 170 67 Solna

  • Black Edin Ikon
  • Black YouTube Ikon