Ett jordnära företag.

I en värld som strävar allt mer mot cirkulär resursanvändning vill Pinpointer inte bara bidra till utvecklingen, utan också visa vägen genom minimerat nyttjande av resurser och maximerat nyttjande av restprodukter. Genom vår unika plattform ser vi till att digitalisera och effektivisera processer där företag tidigare inte sällan tvingades välja mellan lönsamhet och miljöhänsyn.

Kanske är det våra rötter i jordbruket som bidragit till att just vi kom att skapa en plattform vars främsta egenskaper egentligen bygger på vanligt sunt bondförnuft, resursoptimering och miljöhänsyn. Pinpointers rötter finns nämligen i MEWAB, ett företag  som i snart 40 år varit aktivt inom deponikonstruktion, avfallshantering och jordbruk. Som en av de mest erfarna aktörerna i Sverige har vi sett till att hjälpa våra uppdragsgivare med allt från projektering och utförande till mottagande av alla restprodukter som uppstår vid anläggningsarbete.

Vårt arbete bygger på en enkel filosofi, nämligen den att vi har två huvudsakliga ansvarsområden – ett gentemot våra uppdragsgivare och ett gentemot miljön. Den filosofin har lett till att vi ständigt söker nya, mer effektiva vägar att tillgodose våra kunders behov.

Ring säljare

Beställ nyhetsbrev

Förorenade schaktmassor är

ett tungt ansvar.

Pinpointer bär det gärna.

Såväl lagar som lönsamhetskrav bidrar till höga insatser för alla inblandade i hantering av schaktmassor. Risken att missa något är stor och potentiellt mycket kostsam, både ur ett ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Pinpointer minskar riskerna och avlastar alla inblandade aktörer.

Lokala förutsättningar

Det är omöjligt att ha kunskap om varenda mottagare för varenda material på varenda marknad. Därför har lokala avfallstraders kunnat ta ut höga arvoden för att bistå villrådiga aktörer. Pinpointer ger dig kunskap om – och tillgång till

– Sveriges största nätverk av mottagningsanläggningar utan kostnad.

Rätt priser

När valmöjligheterna är begränsade är det svårt att förhandla fram en bra pris. Pinpointer jämför alla alternativ åt dig så att du alltid får rätt pris.

Tung administration

Alla dokument och handlingar ska vara i ordning. En process som är både tidskrävande och potentiellt kostsam. Pinpointer digitaliserar hela processen och ser samtidigt till att allt blir rätt.

Rätt volymer

Ett enda saknat dokument. Det är allt som krävs för att du ska riskera att inte erhålla full betalning. Pinpointer samlar alla underlag digitalt för full spårbarhet och transparens.

Miljökrav

Om något blir fel eller saknas under processens gång kan såväl dryga böter som polisanmälan vara att vänta. Det kan bli kostsamt – och då har vi ännu inte räknat in de mediala riskerna som potentiellt kan följa. Pinpointer ger alla inblandade aktörer den trygghet de förtjänar – med Pinpointer kan du vara trygg i att alla partners är kontrollerade och att du alltid har full koll på varje ton.

 

0771-67 10 10

kundtjanst@pinpointer.se
Fakturor skickas till
ekonomi@pinpointer.se

Våra kontor:
Romstadsvägen 2 B, 653 42 Karlstad
Drottninggatan 35, 411 14 Göteborg
Tornbyvägen 3, 582 73 Linköping
Drottning Kristinas Esplanad 53, 170 67 Solna

  • Black Edin Ikon
  • Black YouTube Ikon